InformacePozvánky

Valná hromada TJ Sokol

Pozvánka na VH TJ Sokol Vracov, z.s., která se koná dne 21. 4. 2023 na sokolovně Vracov od 19.30 hod.

 

Program:

 

 • zahájení a uvítání delegátů VH, členů TJ a hostů
 • volba komisí – volební, mandátová a návrhová
 • návrh na přijetí (znovuzřízení) oddílu sportovní gymnastiky
 • zpráva o činnosti TJ za rok 2022
 • zprávy zástupců oddílů o činnosti za rok 2022
 • zpráva o hospodaření TJ Sokol Vracov za rok 2022
 • zpráva revizní komise
 • návrh rozpočtu TJ Sokol Vracov na rok 2023
 • zpráva mandátové komise
 • návrh a volba výkonného výboru TJ Sokol Vracov a návrh a volba revizní komise
 • návrh na usnesení VH
 • diskuse
 • schválení usnesení VH
 • závěr